AchievementsSTD X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2015-2016
  OVER ALL TOPPER
ASAD UKANI 97.80%
SPANDAN JADHAV
   
ENGLISH SUBJECT AVERAGE 89.85%
MUSKAN GUPTA 99%
   
HINDI SUBJECT AVERAGE 87.52%
S. P. SHRUTHI 98%
MUGDHA NARKAR
   
SANSKRIT SUBJECT AVERAGE 93.43%
KUMAEL DOONGERWALA 100%
SAISHA BHALLA
   
MATHEMATICS SUBJECT AVERAGE 82.94%
KUMAEL DOONGERWALA 100%
   
SCIENCE SUBJECT AVERAGE 83.50%
ADITYA PURANDARE 97%
ASAD UKANI
SPANDAN JADHAV
   
SOCIAL SCIENCE SUBJECT AVERAGE 85.68%
SAISHA BHALLA 99%
   
PAINTING SUBJECT AVERAGE 85.17%
SAMRUDDHI KULKARNI 92%
   
E-TYPEWRITING SUBJECT AVERAGE 74.17%
ANIRUDDHA CHAUDHARI 81%
UNNAT DAVE
   
STD X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2014-2015
  OVER ALL TOPPER
SHRISTI NAYAR 96.60%
 
   
ENGLISH SUBJECT AVERAGE 84.21%
ETOSHA PAUL 95%
   
HINDI SUBJECT AVERAGE 85.66%
PRACHI SHARMA 98%
SRISHTI SHARMA
   
SANSKRIT SUBJECT AVERAGE 90.06%
SRIRAM RAGUNATHAN 100%
SHAMBHAVI SARMA
   
MATHEMATICS SUBJECT AVERAGE 77.52%
SHRISTI NAYAR 98%
   
SCIENCE SUBJECT AVERAGE 80.10%
SHRISTI NAYAR 97%
   
SOCIAL SCIENCE SUBJECT AVERAGE 82.38%
SHRISTI NAYAR 99%
   
PAINTING SUBJECT AVERAGE 85.09%
REISHA SHETTY 93%
   STD X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2013-2014
  OVER ALL TOPPER
NEHAR RAJAPURKAR 96.20%
 
   
  SUBJECT AVERAGE 81.53%
ENGLISH ANKITA KAMATH 95%
   
  SUBJECT AVERAGE 87.80%
HINDI MALIKA BHARGAVA 99%
   
  SUBJECT AVERAGE 90.07%
SANSKRIT RITIKA BEHERA 99%
   
  SUBJECT AVERAGE 85.39%
MATHS NEHAR RAJAPURKAR 99%
  ANKITA KAMATH 99%
   
  SUBJECT AVERAGE 83.91%
SCIENCE NEHAR RAJAPURKAR 98%
  ANKITA KAMATH 98%
  ANISH CHATTOPADHYAY 98%
   
  SUBJECT AVERAGE 82.80%
SOCIAL SCIENCE NEHAR RAJAPURKAR 96%
  RITIKA BEHERA 96%
  PRIYANSHU BHATTACHARJEE 96%
  SAVYASACHI BELLAMKONDA 96%
  SALONI MOHANTY 96%
   
  SUBJECT AVERAGE 80.88%
PAINTING POOJITA SHETTY 93%
  LEESHA RAMRAKHIANY 93%
  SADIYA SHAIKH 93%
   
  SUBJECT AVERAGE 81.67%
FOUNDATION OF INFORMATION TECHNOLOGY NEELABH SARKAR 91%
   
STD. X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2012-2013 TOPPERS
  OVER ALL TOPPER
KAREENA MEHTA 97.20%
PRADYUMNA V CHARI 97.20%
   
ENGLISH SUBJECT AVERAGE 82.42%
KAREENA MEHTA 94%
   
HINDI SUBJECT AVERAGE 83.09%
KOPAL BAJPAI 98%
   
SANSKRIT SUBJECT AVERAGE 88.57%
KAREENA MEHTA 100%
PRADYUMNA V CHARI
   
MATHEMATICS SUBJECT AVERAGE 80.92%
KAREENA MEHTA 98%
PRADYUMNA V CHARI 98%
ASHWIN GANESAN 98%
BHAVIK MUGERAYA 98%
   
SCIENCE SUBJECT AVERAGE 79.71%
KAREENA MEHTA 98%
PRADYUMNA V CHARI 98%
   
SOCIAL SCIENCE SUBJECT AVERAGE 81.50%
NIKITA SAHA 99%
   
PAINTING SUBJECT AVERAGE 88.25%
PATHIK DESAI 87%
   
FOUNDATION OF INFORMATION TECHNOLOGY SUBJECT AVERAGE 77.00%
DIVYA SAJIT 81%
MIHIR V MAANJREKAR 81%
SIDDHAYA BABLADI 81%
STD X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2011-2012
  OVER ALL TOPPER
DEV DESAI 98%
 
   
  SUBJECT AVERAGE 84.36%
ENGLISH ROSHAN RANGNEKAR 96%
   
  SUBJECT AVERAGE 81.63%
HINDI AAYUSH AGARWAL 92%
   
  SUBJECT AVERAGE 91.51%
SANSKRIT DEV DESAI 100%
   
  SUBJECT AVERAGE 87.72%
MATHS ROSHAN RANGNEKAR 100%
  SAHIL BHALLA 100%
  SHREYA KRISHNA 100%
  TUSHAR KUMAR 100%
   
  SUBJECT AVERAGE 85.26%
SCIENCE SAUMIL GAONKAR 99%
  TUSHAR KUMAR 99%
  RABHMEHER SINGH KOHLI 99%
  DEV DESAI 99%
   
  SUBJECT AVERAGE 83.84%
SOCIAL SCIENCE RAGHAVENDRA B PANDIT 99%
  RABHMEHER SINGH KOHLI 99%
  ROSANLAL BEHERA 99%
   
  SUBJECT AVERAGE 71.00%
PAINTING OMKAR PATOLE 72%
  HARPREET SINGH 72%
   
STD X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2010-2011
  OVER ALL TOPPER
YASHASVI CHOUKIKAR 97%
 
   
  SUBJECT AVERAGE  
ENGLISH YASHASVI CHOUKIKAR 94%
     
HINDI YASHASVI CHOUKIKAR 98%
     
SANSKRIT POOJA VENKATRAMAN 100%
     
MATHS YASHASVI CHOUKIKAR 100%
  S. BHARATH KUMAR 100%
     
SCIENCE ANJALI KAMATH 98%
  EESHA CHAVAN 98%
     
SOCIAL SCIENCE NANDITHA NIRMAL 99%
     
PAINTING PRASIDHI PATIL 92%
   
STD X BOARD EXAMINATION RESULT
AISSE 2009-2010
  OVER ALL TOPPER
SHUBHAM BHARTIYA 98 %
SAKSHI SANJAY GUPTA 98 %
     
  SUBJECT AVERAGE 90.26
ENGLISH SAKSHI SANJAY GUPTA 98%
  SHRINATH PADMANABHAN 98%
  SHREYA SINHA 98%
  AISHWARYA NAIR 98%
  NEETI LAKRA 98%
     
HINDI SUBJECT AVERAGE 85.21%
  SIMRAT KAUR 98%
     
     
SANSKRIT SUBJECT AVERAGE 91.17%
  SHUBHAM BHARTIYA 99%
  ADITYA MENON 99%
  ABHINAV GURUCHARAN HOSKOTE 99%
  KSHITIJA MOHAN MURUDI 99%
  YAMINI NISHIKANT TALGAONKAR 99%
  SREEJITA DAS 99%
  PRATISHTHA GUPTA 99%
  KISHORE SESHADRI 99%
  ADITI MANGESH PAWAR 99%
  PUJA BANI RATH 99%
     
MATHS SUBJECT AVERAGE 86.57%
  SHUBHAM BHARTIYA 100%
  ADITYA MENON 100%
  ABHINAV GURUCHARAN HOSKOTE 100%
  ADITYA NAMBIAR 100%
  ADRIKA RAYBARMAN 100%
  PRATISHTHA GUPTA 100%
  ANADI RAKESH MISRA 100%
     
SCIENCE SUBJECT AVERAGE 84.45%
  ADITYA MENON 99%
  ADRIKA RAYBARMAN 99%
     
SOCIAL SCIENCE SUBJECT AVERAGE 85.98%
  ADITYA MENON 99%
  ADRIKA RAYBARMAN 99%